Περιήγηση στο εργοστάσιο | Hangzhou TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

Hangzhou TieLiu Vacuum Booster Manufacturing CO., LTD

Φωτογραφίες Περιβάλλοντος Παραγωγής

Αποθήκη συσκευασίας

Ημιτελή αποθήκη προϊόντων

Αποθήκη τελικών προϊόντων

Εργαστήριο σφράγισης

Κατάστημα συναρμολόγησης

Φωτογραφίες εκπαίδευσης υπαλλήλων

Φωτογραφίες εκθεσιακών δραστηριοτήτων